Intech Group Công nghệ mà chúng tôi hướng tới trong tương lai là kết nối vạn vật Internet of Thing (IoT) và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.