Intech Group 2011
Ngày 18 tháng 11 năm 2011, Công ty CP Kỹ Thuật Và Công Nghiệp Việt Nam được thành lập với thương hiệu Intech Việt Nam. Trụ sở đặt tại xóm 9, thôn Thị Cấm, xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm.