Intech Group 2011
  • Ngày 18/11/2011, Thành lập công ty Cổ Phần Kỹ thuật Công Nghiệp Việt Nam với thương hiệu Intech Việt Nam. Địa chỉ: Xóm 9, thôn Thị Cẩm, xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

  • Lĩnh vực hoạt động nền tảng: Cơ khí.

  • Quy mô nhân sự: 3 nhân viên.

  • Doanh thu: đạt gần 5 tỷ VNĐ.