Intech Group 2012
  • Tháng 9/2012 mở xưởng gia công, lắp ráp tại thôn Nhuệ Giang, xã Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội với diện tích 150m2.

  • Intech Việt Nam từng bước lập ra những kế hoạch hoạt động cụ thể, chiến lược và mục tiêu rõ ràng. Từ đó, nhanh chóng ghi dấu ấn thương hiệu trên bản đồ ngành công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam.