Intech Group 2013
Tháng 12 năm 2013, Intech Group chuyển tới địa chỉ Lô A2 CN5 Cụm công nghiệp Từ Liêm, P. Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội