Intech Group 2013
  • Đổi địa điểm tới địa chỉ Lô A2, CN5 cụm Công Nghiệp Từ Liêm, Minh Khai, Bắc Từ Liêm.

  • Diện tích nhà xưởng tiếp tục mở rộng với quy mô 350m2 đánh dấu bước chuyển lớn trong quy mô sản xuất.

  • Bắt đầu trang bị thêm máy móc và chú trọng đầu tư đội ngũ nhân sự để từng bước đổi mới hơn, phát triển hơn.

  • Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm con lăn, băng tải có độ phức tạp cao. Đây cũng chính là lợi thế cạnh tranh tạo nên thương hiệu Intech cho tới ngày hôm nay.