Intech Group 2014
  • Thành lập công ty CP Máy đóng gói Mikyo, chuyên cung cấp các sản phẩm máy đóng gói và giải pháp đóng gói tiên tiến, hiệu quả với chi phí tối ưu.

  • Mở rộng kinh doanh theo chiến lược đa ngành, tiên phong trong hệ thống công nghệ, tự động hóa tại Việt Nam.