Intech Group 2014
Tháng 8 năm 2014 Công ty Cổ Phần Máy Đóng Gói Mikyo được thành lập nằm trong hệ thống công ty con của Intech Group, chuyên cung cấp các sản phẩm máy đóng gói và dây chuyền đóng gói, mà thế mạnh là các loại máy và dây chuyền đóng gói thùng Carton như máy đóng đai, máy dán và dây chuyền dán thùng Carton, máy quấn màng Pallet, dây chuyền đóng thùng carton tự động hoàn toàn,…