Intech Group 2015
Tháng 11 năm 2015, Intech mở rộng xưởng chuyển sang địa điểm mới Lô A2 CN9 Cụm công nghiệp Từ Liêm, P. Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội với diện tích 2000m2.