Intech Group 2015
  • Tháng 9/2015, Intech Việt Nam tham gia hội chợ ngành công nghiệp hỗ trợ cùng các doanh nghiệp trong nước và quốc tế; đây là cơ hội để gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm đối tác và thị trường mới.

  • Tháng 11/2015, Mở rộng quy mô sản xuất sang Lô A2, CN9 cụm Công Nghiệp Từ Liêm, Minh Khai, Bắc Từ Liêm với tổng diện tích lên đến 2000m2, tổng ngân sách đầu tư lên đến hàng tỷ đồng.

  • Môi trường làm việc thay đổi theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại với sự phân chia các chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi rõ ràng giữa các phòng ban. Đây là giai đoạn bước đệm để Intech Việt Nam bước những bước đi dài tiếp theo.