Intech Group 2016
  • Thành lập công ty Cổ Phần Kim Loại Tấm Việt Nam hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực gia công các sản phẩm kim loại tấm như:  gia công chấn gấp, gia công đột CNC, gia công cắt Laser và hoàn thiện sản phẩm.

  • Theo đuổi phương châm hoạt động: “Sản phẩm và giải pháp chất lượng - Dịch vụ chuyên nghiệp - Giá thành cạnh tranh”.

  • Intech Việt Nam trải qua giai đoạn 5 năm hình thành và phát triển đầu tiên với vị thế là công ty dẫn đầu về sản xuất các sản phẩm công nghiệp, thiết bị công nghiệp hỗ trợ uy tín nhất trên thị trường Việt Nam.