Intech Group 2019
  • Thay đổi logo thương hiệu từ Intech Việt Nam sang Intech Group.

  • Tái cấu trúc thương hiệu theo chiến lược phát triển Tập Đoàn chú trọng vào 3 ngành chủ lực: Cơ khí, Tự Động Hóa, Công Nghệ.

  • Chính thức hoạt động theo mô hình Tập Đoàn với sự dẫn dắt của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị - ông Hoàng Hữu Thắng

  • Tham gia tọa đàm cùng bộ Khoa học và Công Nghệ về ứng dụng Công Nghệ 4.0 vào sản xuất Công nghiệp.