Intech Group 2020
- Ban hành sologan Intech Group ‘Kiến tạo tương lai!’
- Xuất khẩu thành công con lăn sang thị trường Nhật Bản mùa Covid 19