Intech Group 2020
  • Thành lập trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D) được kỳ vọng là chìa khóa giúp tập đoàn tăng tốc trong thập kỷ mới và có những đóng góp ấn tượng trong quá trình phát triển thương hiệu Intech trên hành trình tiến ra thế giới.

  • Xuất khẩu thành công con lăn sang thị trường Nhật Bản mùa Covid.

  • Tham dự thành công diễn đàn Logistic Việt Nam 2020.