Intech Group 2021
 
  • Đón tiếp đoàn chuyên gia Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (Jica) sang nghiên cứu, đánh giá mở ra cơ hội hợp tác với các đối tác Nhật Bản trong tương lai, hứa hẹn những bước ngoặt quan trọng trong hành trình tiến ra thế giới của Intech Group.

  • Đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường quốc tế: Nhật Bản, Mexico, Châu Âu.

  • Chuẩn hóa cấu trúc thương hiệu theo từng Ngành, tăng tốc bứt phá để hoàn thành mục tiêu chiến lược giai đoạn 2021-2026.

  • Với quy mô từ 3 nhân sự, sau hơn một thập kỷ đến nay đội ngũ của Intech Group đạt với 380 nhân sự, 6 công ty thành viên, 2 nhà máy sản xuất và 1 văn phòng đại diện.