Intech Group Cương Lĩnh Tập Đoàn

Cương Lĩnh Tập Đoàn

Bộ cương lĩnh Tập đoàn Intech là tài sản quý giá của người Intech, nó là kim chỉ nam soi sáng, dẫn dắt Intech phát triển và trường tồn theo thời gian qua các thế hệ khác nhau.

Dù thời gian có trôi đi và thương trường có biến động thì bộ cương lĩnh của Intech vẫn luôn được vun đắp, gìn giữ và phát triển nó theo thời gian.
 

CƯƠNG LĨNH CỦA TẬP ĐOÀN INTECH BAO GỒM?

 

1. Lịch sử hình thành và phát triển;

2. Chiến lực phát triển

  • Triết lý kinh doanh
  • Tầm nhìn của Tập đoàn Intech;

3. Tôn chỉ hành động của Tập đoàn Intech;

  • Sứ mệnh của Tập đoàn Intech;
  • Giá trị cốt lõi của Tập đoàn Intech;

4. Văn hóa Tập đoàn Intech;

  • Quy tắc ứng xử của người Intech;
  • Tiêu chuẩn hành vi của người Intech;

5. Lời nhắn từ chủ tịch tập đoàn

 

LỜI NHẮN GỬI!  

CTHĐQT Hoàng Hữu Thắng  cảm ơn bạn đã đọc đến đây của bộ cương lĩnh Intech, thật tuyệt vời khi bạn là một phần của Intech và tôi rất vui về điều đó.

" Tôi đã dùng tâm huyết của mình để xây dựng nên bộ cương lĩnh này và tôi kỳ vọng bạn thấu hiểu nó rồi cùng vun đắp nó phát triển và hướng đến những điều tiến bộ, tốt đẹp và bền vững.

Ở đây, tại ngôi nhà chung Intech chúng ta là đồng đội, chúng ta là anh em và chúng ta mỗi người một sứ mệnh, mỗi chúng ta đều có những giá trí nhất định, vậy mỗi chúng ta hãy phát huy hết năng lực, trí tuệ của mình để cùng thực hiện sứ mệnh của mỗi người, khi bạn làm được điều đó bạn sẽ sẽ thấy vui, hạnh phúc khi thời gian nó trôi đi và đó là điều tuyệt vời nhất.

Khi đọc đến đây nghĩa là bạn đã nắm được sứ mệnh của tập đoàn Intech, tôi kỳ vọng những sứ mệnh đó cũng chính là sứ mệnh của bạn và chúng ta cùng quyết tâm để thực hiện nó với lòng quyết tâm và sự nhiệt huyết của mình.

Bạn hãy để tâm huyết ở đây và rồi tôi tin tương lai của bạn sẽ là ở đây, sự nghiệp của bạn sẽ ở đây và những điều tuyệt vời bạn được hưởng cũng ở tại nơi đây."

LỄ RA MẮT CƯƠNG LĨNH TẬP ĐOÀN INTECH:

 

      Tôi chúc bạn luôn có được nhiều sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống!