Intech Group

Giải pháp công nghệ và kết nối

Thông tin sản phẩm Video

Mô tả chung
* Nguyên lý hoạt động của hệ thống phân loại :
 
  • Hệ thống phân loại ở cấp dưới sẽ thu thập thông tin về mã vạch + kích thước + khối lượng của sản phẩm sau đó sẽ gửi thông tin đó lên máy chủ dữ liệu ở phía trên server, từ đó dữ liệu được xử lý và phản hồi lại về máy chủ điều khiển.
  • Các thông tin này được máy chủ phân tích phản hồi lại hệ thống phân loại thông tin cửa chia của sản phẩm và ra lênh cho các cơ cấu chấp hành.
  • Tùy theo từng việc lập trình chia mà sản phẩm đi đến cửa tương ứng với lượt chia.
  • Toàn bộ dữ liệu thông tin được lưu tại máy chủ, lưu trên Sever theo thời gian thực, giúp cho việc quản lý dữ liệu được đồng nhất cũng như đưa ra định hướng chiến lược phát triển phù hợp với xu thế thị trường.
  • Một trung tâm khai thác, phân loại chia chọn có thể trang bị hệ thống giám sát, vận hành và điều khiển từ xa, thông qua các thiết bị kết nối, chấp hành và công nghệ IoT hiện nay, tùy vào quy mô và yêu cầu của khách hàng mà chúng tôi sẽ đưa ra giải pháp cho phù hợp, tối ưu.
  • Hệ thống Scaner có thể xử lý đọc và phân tích được loại Bacode 1D, 2D,...tùy theo cơ sở Code của khách hàng mà chúng tôi cũng đưa ra cấu hình thiết bị cho phù hợp.
  • Ngoài một hệ thống thông thường có chức thông phân loại chia chọn bưu kiện, rồi thông kê, tổng hợp và lưu trữ các dữ liệu thông thường ra thì chúng tôi còn có các giải pháp nâng cao, đó là hệ DWS (DWS system : Dimention - Weigher - Scaner) là một hệ thống có tích hợp thiết bị đo kích thước bưu kiện, cân bưu kiện tự động và đọc mã vạch (Bacode) tự động rồi tổng hợp, so sánh và phân tích đối chiếu với các dữ liệu đầu vào (đầu nhận bưu kiện) để đưa ra các cảnh báo và sai sót của bưu kiện, ngoài ra dữ liệu còn được lưu lại trên máy chủ và trên Sever theo thời gian thực, truy suất được khi cần thiết.
 
Sơ đồ cấu tạo hệ thống quản lý và điều khiển:
Phần mềm quản lý và điều khiển:
 
Sản phẩm cùng loại