Intech Group Robotics

Hệ thống điều khiển và kết nối Robot AGV

Thông tin sản phẩm

Mô tả chung
Mục lục
Phương thức kết nối:
 
  • Robot AGV tích hợp bộ phát sóng không dây truyền tín hiệu về thiết bị thu, qua bộ xử lý tín hiệu, tín hiệu được gửi về phần mền điều khiển trung tâm (RCS).
  • Cũng thông qua bộ chuyển đối tín hiệu không dây, Thông tin các thiết bị khác trong nhà máy cũng được liên kết với (RCS).
  • (RCS) giao tiếp, xử lý, điều khiển trực tiếp AGV và các thiết bị được tích hợp thông qua các bộ thu phát tín hiệu.

Chức năng:

1. Hiển thị vị trí, trạng thái của robot AGV theo thời gian thực.
2. Điều tiết di chuyển AGV.
3. Trung tâm giao tiếp:
  • AGV <-> AGV (F)
  • AGV <-> Công nhân (D)
  • AGV <-> Robot (A)
  • AGV <-> Dây chuyền sản xuất (C)
4. Lập trình lộ trình Robot.
5. Update chương trình online cho robot.

Mô hình ứng dụng:
Mô hình ứng dụng robot agv

Hệ thống điều khiển trung tâm và phần mềm:
Hệ thống điều khiển trung tâm và phần mềm xe agv
Sơ đồ cấu tạo chung hệ thống:
 
Sơ đồ cấu tạo chung hệ thống robot agv
 

 
Sản phẩm cùng loại