Intech Group Hệ thống phân loại

Hệ thống điều khiển và kết nối

Thông tin sản phẩm Video

Mô tả chung
Mục lục

* Nguyên lý hoạt động của hệ thống phân loại:

 
Nguyên lý hoạt động của hệ thống phân loại
 • Hệ thống phân loại ở cấp dưới sẽ thu thập thông tin về mã vạch + kích thước + khối lượng của sản phẩm sau đó sẽ gửi thông tin đó lên máy chủ dữ liệu ở phía trên server, từ đó dữ liệu được xử lý và phản hồi lại về máy chủ điều khiển.
 • Các thông tin này được máy chủ phân tích phản hồi lại hệ thống phân loại thông tin cửa chia của sản phẩm và ra lênh cho các cơ cấu chấp hành.
 • Tùy theo từng việc lập trình chia mà sản phẩm đi đến cửa tương ứng với lượt chia.
 • Toàn bộ dữ liệu thông tin được lưu tại máy chủ, lưu trên Sever theo thời gian thực, giúp cho việc quản lý dữ liệu được đồng nhất cũng như đưa ra định hướng chiến lược phát triển phù hợp với xu thế thị trường.
 • Một trung tâm khai thác, phân loại chia chọn có thể trang bị hệ thống giám sát, vận hành và điều khiển từ xa, thông qua các thiết bị kết nối, chấp hành và công nghệ IoT hiện nay, tùy vào quy mô và yêu cầu của khách hàng mà chúng tôi sẽ đưa ra giải pháp cho phù hợp, tối ưu.
 • Hệ thống Scaner có thể xử lý đọc và phân tích được loại Bacode 1D, 2D,...tùy theo cơ sở Code của khách hàng mà chúng tôi cũng đưa ra cấu hình thiết bị cho phù hợp.
 • Ngoài một hệ thống thông thường có chức thông phân loại chia chọn bưu kiện, rồi thông kê, tổng hợp và lưu trữ các dữ liệu thông thường ra thì chúng tôi còn có các giải pháp nâng cao, đó là hệ DWS (DWS system : Dimention - Weigher - Scaner) là một hệ thống có tích hợp thiết bị đo kích thước bưu kiện, cân bưu kiện tự động và đọc mã vạch (Bacode) tự động rồi tổng hợp, so sánh và phân tích đối chiếu với các dữ liệu đầu vào (đầu nhận bưu kiện) để đưa ra các cảnh báo và sai sót của bưu kiện, ngoài ra dữ liệu còn được lưu lại trên máy chủ và trên Sever theo thời gian thực, truy suất được khi cần thiết.

Xem thêm: 
Hệ thống DWS

DWS là gì?


Hệ thống DWS là một tổ hợp các thiết bị dùng để khai thác dữ liệu có sẵn trên sản phẩm bao gồm :
 • D - Dimension: Đo kích thước của vật thể.
 • W - Weigher: Đo khối lượng sản phẩm.
 • S - Scanner: Đọc thông tin mã vạch của sản phẩm.

Hệ thống đo kích thước, đo khối lượng và quét mã vạch (DWS) là một giải pháp hiệu quả cao để thống kê trọng lượng, kích thước của bưu kiện nhằm phục vụ việc khai thác được hiệu quả, đồng thời có được thông tin cần thiết cho mục đích sắp xếp, sử dụng tối ưu không gian trong phương tiện vận chuyển hoặc vị trí lưu trữ tạm thời phù hợp.

Hệ thống DWS được bố trí tại phần đầu vào của của hệ thống phân loại để thu thập dữ liệu, lấy thông tin cửa chia của bưu phẩm trước khi hệ thống phân loại ở cấp bên dưới tiến hành phân loại hàng hóa.

Chức năng DWS (Dimention - Weigher- Scanner):
 
 • Hệ thống phân loại ở cấp thực thi sẽ thu thập thông tin về mã vạch + kích thước + khối lượng của sản phẩm sau đó sẽ gửi thông tin đó lên máy chủ dữ liệu ở phía trên đó là hệ thống điều khiển ( Máy chủ sever).
 • Các thông tin này được máy chủ phân tích phản hồi lại hệ thống phân loại các thông tin cửa chia của sản phẩm.
 • Thông tin về kích thước & khối lượng của sản phẩm được lưu tại Sever của khách hàng nhằm mục đích truy suất dữ liệu về sản phẩm để phục vụ các tác nghiệp khác nhau ...
 • Tùy theo từng chương trình phân loại mà sản phẩm đi đến cửa tươngứng với từng lượt chia đã lập trình sẵn.
 • Việc lưu toàn bộ Data tại máy chủ sẽ giúp cho việc quản lý dữ liệu được đồng nhất và có thể truy suất bất cứ lúc nào ở bất kỳ nơi đâu sẽ giúp khách hàng có thể đưa ra các phân tích sau đó điều chỉnh định hướng chiến lược phát triển phù hợp với thị trường theo các giai đoạn.
 

WCS là gì?


WCS là phần mềm kiểm soát và điều khiển hệ thống phân loại tự động trong kho hoặc trung tâm phân phối. Hệ thống này điều phối các thành phần phụ ở cấp thực thi như hệ thống băng tải, băng chuyền, trạm cân và thiết bị phân loại. Tại mỗi thời điểm quyết định, WCS xác định luồng sản phẩm hiệu quả nhất và truyền các chỉ thị đến các thành phần thực thi để đạt được kết quả tốt nhất mong muốn.
 
Phần mềm quản lý và điều khiển WCS:
Phần mềm quản lý và điều khiển WCS
 
Sản phẩm cùng loại