Intech Group

Hệ thống quản lý và lưu trữ kho

Thông tin sản phẩm

Mô tả chung
Do sự phát triển liên tục của công nghệ, bối cảnh kinh doanh của chúng tôi đang thay đổi ở tốc độ cao. Một trong những thay đổi mô hình quan trọng nhất đã diễn ra trong những năm gần đây đã được gây ra bởi ngành công nghiệp phần mềm, với việc tạo ra các ứng dụng dựa trên đám mây. Các hoạt động hậu cần của các công ty đã nhanh chóng thích nghi với sự thay đổi này, yêu cầu các ứng dụng phần mềm phải được triển khai ngày càng tương thích với đám mây.

Hệ thống quản lý và lưu trữ kho là hệ thống quản lý xuất nhập hàng hóa tự động với sự phối hợp cao của CNTT và phần mềm quản lý kho chuyên nghiệp. Tự động hóa quản lý và kiểm soát kho hàng hiện đang được nhiều doanh nghiệp, đơn vị quan tâm ứng dụng và đã nhận được những lợi ích to lớn.
 

Lợi ích sử dụng phần mềm quản lý và lưu trữ:

1. Quản lý kho chuyên nghiệp, tự động thông minh

Hỗ trợ các khâu lập kế hoạch, lập mô hình quản lý đồng thời giúp giảm thiểu chi phí kho, có quyết định kịp thời đối với hàng chậm luân chuyển trong kho và hàng hóa ứ đọng trong kho.

2. Giảm chi phí và nguồn lực

Cải thiện việc sắp xếp hàng hóa trong nhà kho cho phép không gian lưu trữ nhiều hơn, giảm chi phí lao động trong khi hạ thấp yêu cầu và tăng độ an toàn trong lưu trữ.

3. Quản lý xuất nhập kho chặt chẽ, kiểm tra định kỳ và sắp xếp hàng hóa khoa học

Quản lý kho chuyên nghiệp tự động hóa công tác quản lý xuất nhập kho hàng thông minh, việc sắp xếp và kiểm tra hàng hóa sẽ trở nên dễ dàng thực hiện ngay trên phần mềm.


Giải pháp kết nối trong nhà kho thông minh:
Sản phẩm cùng loại