Intech Group Robot bốc xếp hàng tự động

Hệ thống Robot bốc xếp bao lên Pallet tự động IT-PLT-CR-02

Thông tin sản phẩm Video

Mô tả chung
Sắp xếp, đóng gói và vận chuyển pallet trở nên đơn giản hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn nhờ hệ thống Robot bốc xếp bao lên Pallet tự động. Giúp giải phóng công nhân khỏi các công việc nặng nhọc, lặp đi lặp lại bằng cách tự động hóa quy trình vận chuyển  với cánh tay robots.

Lợi ích của hệ thống Robot bốc xếp bao lên Pallet tự động IT-PLT-CR-02:
  • Gia tăng sản xuất
  • Tăng độ tin cậy của hệ thống
  • Thời gian hoạt động cao (lên tới 99%)
  • Công suất cao
  • Giảm chi phí hoạt động
  • Chuyển đổi sản phẩm tự động
  • Giảm chi phí thuê nhân công lao động
  • Mức độ bảo trì thấp
  • Tính linh hoạt - có thể dễ dàng thêm sản phẩm mới hoặc thay đổi mẫu pallet.
Hệ thông IT-PLT-CR-02
Xem thêm:
Sản phẩm cùng loại