Intech Group Intech cơ khí
Intech Mechanical chuyên gia công cơ khí chính xác CNC theo yêu cầu là thành viên của công ty Intech Group hoạt đông chuyên sâu trong linh vực gia công cơ khí chính xác, trong đó bao gồm gia công chi tiết máy, gia công đồ gá, gia công jig, gia công tiện cnc, gia công phay cnc, gia công cắt Laser cnc,…