Intech Group Kho vận & Logistics
  • giai phap luu tru hang hoa trong kho tu dong

    Giải pháp lưu trữ hàng hóa trong kho tự động

    Nhà kho tự động là hệ thống lưu trữ gồm hệ giá đỡ nhiều tầng và 1 xe đưa đón chạy thẳng đứng. Thông qua phần mềm quản lý để điều phối xe đưa đón vận chuyển các khay chứa từ vị trí nhập hàng tới vị trí lưu trữ trên hệ giá đỡ và ngược lại.

    Xem thêm
    giai phap luu tru hang hoa trong kho tu dong