Intech Group Năng lực của Intech

Năng lực của Intech

Intech là lựa chọn số một đối với doanh nghiệp về các sản phẩm công nghiệp, thiết bị công nghiệp, giải pháp nhà kho thông minh, giải pháp phân loại bưu kiện và giải pháp tự động hóa trong công nghiệp.