Intech Group

Trackless AGV

Thông tin sản phẩm

Mô tả chung Thông số kỹ thuật
  • Loại Trackless AGV có cơ cấu đẩy chốt để cố định kệ hàng để khi xe AGV di chuyển sẽ kéo theo
  • Là một dạng xe kéo di chuyển dưới gầm kệ hàng,có thể kéo nhiều kệ hàng cùng lúc như kiểu của Pulling AGV. Ngược điểm của xe AGV này là các kệ hàng sử dụng xe này cần có kết cấu gầm cao để xe chui vào được.
  • Loại xe này có tầm hoạt động rộng trong kho hoặc trong các công đoạn bán thành phẩm trong sản xuất

Tính năng:

- Di chuyển hai chiều
- Hiệu suất làm việc cao
- An toàn cao

 
Sản phẩm cùng loại