Intech Group Năng lượng

Intech Energy là tổng thầu EPC với hàng nghìn dự án điện năng lượng mặt trời đã triển khai trên toàn quốc.

Là đối tác hỗ trợ đầu tư và hợp tác đầu tư các dự án điện năng lượng mặt trời uy tín đã được hàng trăm đối tác đầu tư tin tưởng và hợp tác cùng kiến tạo ngành công nghiệp năng lượng xanh.

+ Chúng tôi chia sẻ quyền lợi, hướng đến một công đồng phát triển;

+ Chúng tôi hướng về sứ mệnh “Kiến tạo cuộc sống xanh”;

+ Chúng tôi cam kết tư vấn tận tâm để mang đến những giải pháp đầu tư hiệu quả cho khách hàng;