Intech Group Lịch sử hình thành

Lịch sử hình thành

Trải qua nhiều năm hình thành và phát triển, Intech tới nay đã nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những công ty dẫn đầu về sản xuất các sản phẩm công nghiệp, thiết bị công nghiệp và cung cấp giải pháp tự động hóa uy tín tại Việt Nam.

Lịch sử hình thành