Intech Group Công ty CP Cơ khí chính xác Intech Việt Nam

Công ty CP Cơ khí chính xác Intech Việt Nam

Intech Mechanical chuyên gia công cơ khí chính xác CNC theo yêu cầu, là thành viên của Intech Group hoạt đông chuyên sâu trong lĩnh vực gia công cơ khí chính xác, trong đó bao gồm gia công chi tiết máy, gia công đồ gá, gia công jig, gia công tiện cnc, gia công phay cnc, gia công cắt Laser cnc,…