KẾT QUẢ QUYÊN GÓP ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG

Ngày: 18/02/2021

Mục lục
Hưởng ứng tinh thần "Tương thân tương ái", "Lá lành đùm lá rách", cùng chia sẻ những mất mát của đồng bào miền Trung, Ban lãnh đạo Intech Group và toàn thể CBNV sau 8 ngày phát động phong trào "Hướng về miền trung thân yêu".
 
Intech Group ủng hộ đồng bào Miền Trung
 
Toàn bộ số tiền công ty Intech Hà Nội đã chuyển khoản tới MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM - BAN CỨU TRỢ TRUNG ƯƠNG để chuyển đến tay đồng bào miền Trung.