CEO cần cân nhắc điều gì khi quyết định đầu tư vào AI?

Ngày: 04/01/2021

Mục lục
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đã dần phổ biến trong các ngành công nghiệp như lĩnh vực tài chính, nơi thuật toán và cây quyết định (Make decision tree) từ lâu đã được sử dụng để phê duyệt hoặc từ chối các yêu cầu cho vay và yêu cầu về bảo hiểm, ngành công nghiệp sản xuất đã bắt đầu hành trình AI của mình.

Các nhà sản xuất đang chuẩn bị đầu tư rất nhiều vào AI. Theo Một nghiên cứu của IFS,  gần đây đã bỏ phiếu 600 giám đốc điều hành làm việc với ERP, Quản lý tài sản doanh nghiệp và Quản lý dịch vụ thực địa cho thấy hơn 90% đang lên kế hoạch đầu tư AI.

Kết hợp với các công nghệ khác như: mạng 5GInternet of Things (IoT), AI có tiềm năng cho phép các nhà sản xuất tạo ra nhịp điệu và phương pháp sản xuất mới. Giao tiếp thời gian thực giữa các hệ thống doanh nghiệp và thiết bị tự động có thể cho phép các công ty tự động hóa các mô hình kinh doanh khó khăn hơn, bao gồm kỹ sư đặt hàng hoặc thậm chí sản xuất tùy chỉnh.
Ứng dụng AI vào doanh nghiệp

Công nghệ AI sẽ tác động đến hiệu suất doanh nghiệp của bạn như thế nào?


Dưới đây là ba cân nhắc các lãnh đạo phải cân nhắc khi thực hiện đầu tư AI:

Nghiên cứu gần đây của IFS chỉ ra một tương lai đáng khích lệ cho một AI và nhân lực làm việc hài hòa trong sản xuất. Nghiên cứu AI của IFS đã nói ở trên cho thấy rằng những người được hỏi coi AI là con đường để tạo ra, chứ không phải là công việc: Khoảng 45% số người được hỏi cho biết họ hy vọng AI sẽ tăng số lượng nhân viên, trong khi 24% tin rằng nó sẽ không ảnh hưởng đến lực lượng lao động.

Tuy nhiên, việc đóng cửa các tổ chức sản xuất và giảm hoạt động trong COVID-19 nhấn mạnh rằng công nghệ AI ở văn phòng có lẽ không sẵn có như mong muốn và cần phải trưởng thành trước khi nó thực sự có thể cung cấp mức độ hỗ trợ vận hành tương tự như con người. Trong khi đó, AI có thể đóng vai trò chiến lược trong văn phòng hỗ trợ, lập bản đồ các kịch bản hoạt động khác nhau và hỗ trợ lập kế hoạch phục hồi từ quan điểm tài chính.

Lập kế hoạch theo kịch bản sẽ ngày càng trở nên quan trọng. Điều này có liên quan khi các chính phủ trên thế giới bắt đầu dỡ bỏ các hạn chế khóa máy và các doanh nghiệp lên kế hoạch cho các chiến lược hoạt động trở lại. Những mô phỏng đó đòi hỏi rất nhiều dữ liệu nhưng sẽ được thúc đẩy bởi tối ưu hóa, phân tích dữ liệu và AI.

Và tất nhiên, vẫn có những nơi liên quan để sử dụng AI / machine learning để dự báo về tiền mặt. Tiền mặt là vua trong kinh doanh ngay bây giờ. Vì vậy, sẽ có một sự nhấn mạnh vào việc xử lý các dòng tiền, đưa vào các kỹ thuật dự đoán và lập kế hoạch kịch bản. Các doanh nghiệp sẽ bắt đầu chuẩn bị các cách để biết dòng tiền với sự chắc chắn hơn nếu đại dịch hoặc khủng hoảng tiếp theo xảy ra.
 
Xem thêm: